Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start” na nowy okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie, ul. 3 Maja 2 pod nr. tel. 54-283-80-31


 

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

nastąpi do 28 lutego 2021 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi do 31 października 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

nastąpi do 31 stycznia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

nastąpi do 28 lutego 2021 r.

 

ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START” (300+)

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi nie później niż do 30 września 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO UPŁYWIE TERMINU 30 LISTOPADA POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA !